website counter code
Trong khoảng thời gian ba thập niên gần đây, giáo dân Việt Nam đã bỡ ngỡ khi thấy xuất hiện trên
cung thánh một giáo sĩ được gọi là phó tế vĩnh viễn. Trước đây, và nhất là ở Việt Nam hiện nay, hầu
như không có loại giáo sĩ này. Họ chỉ thấy các thầy có chức sáu và sau đó một thời gian ngắn, các vị
này được thụ phong linh mục. Phó tế vĩnh viễn là gì?

Tổng quát đó là một chức thánh được tái thiết lập trong Hội Thánh Công Giáo sau Công Đồng Vatican
II, hành động này được coi có tính cách tiên tri, bởi vì ngay tự thập niên 1960, các giáo phụ trong
Vatican II đã nhìn thấy tương lai của Hội Thánh Công Giáo mà ngày nay chúng ta đang chứng kiến -
thiếu các linh mục, sẽ cần đến nhiều người phụ giúp trong các công tác mục vụ. Hơn thế nữa, chức
phó tế là một trong ba chức thánh của Hội Thánh, và nhờ ân sủng bí tích bồi dưỡng, các phó tế hiệp
thông với giám mục và các linh mục, để phục vụ Dân Chúa qua việc phụng tự, giảng dạy và bác ái.

Giáo Hội Hoa Kỳ đã tiên phong trong việc tái thiết lập chức thánh này với các lớp huấn luyện phó tế
vĩnh viễn trong các giáo phận ở Hoa Kỳ từ đó đến giờ. Kết quả là hiện nay (2015), số phó tế vĩnh viễn
người Việt Nam đang hoạt động trong các giáo xứ, cộng đoàn CGVN ở Hoa Kỳ là hơn 100 người!
Con số này chắc chắn sẽ gia tăng - và rất có thể trong số những tân phó tế đó có quý vị, người đang
đọc những dòng chữ này. Để biết thêm chi tiết về chức phó tế vĩnh viễn, xin đọc bài của Pt. Gioan Vũ
Ngọc Hiến bằng Việt Ngữ, hay Anh Ngữ.

Trang mạng Cộng Đồng Phó Tế Việt Nam tại Hoa Kỳ là một phương tiện truyền thông của tập thể phó
tế Việt Nam, qua đó, các phó tế chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ, những kiến thức mới mẻ để nâng
đỡ nhau trên con đường phục vụ tha nhân và Hội Thánh.
© 2019 photevnusa.org
Must See Places In Paris
<>
Đại Hội VII Đại Hội VII