THEY ARE JUSTIFIED FREELY BY JESUS' GRACE AND HIS REDEMPTION

(Romans 3:21-30, Luke 11:47-54)

Today’s readings teach us three things about righteousness. First, righteousness is a divine gift that is given freely through faith. According to Saint Paul’s teaching and probably from his own experience, we learn that whoever and whatever we are, even a sinner (just as Paul), when we put our faith in Jesus we all are saved through the redemption of Christ. For this reason, none of our endeavors and none of our works can make us proud. Righteousness is truly born through our faith.

Second, righteousness is not about being double-minded. Just like the fathers of scholars and Pharisees who killed all the prophets, and then professed their admiration by building the memorials for them. In the same way, the Pharisees invited Jesus to their house for dinner, and then they plotted to catch Him later. Likewise in human relationship between ourselves and others, it is easy for us to gossip behind others, and continually to pretend being a friend with them. This is an act of hypocrisy in the eyes of God.

Third, the righteous way is the way of the cross. Jesus said, “I am the way and the truth and the life; no one comes to the Father except through me.” It is about Christ Jesus, the Way. The end of this Way is a death. Is it frightening to you? Yes, it is! Indeed, if there was a safe and sound way that led to salvation without death, Jesus would surely choose it. That was why in Gethsemane He prayed, “Father, if you are willing, take this cup away from me!” However, this is the only way. If Jesus finished it, we too have to do the same. We need to take up our own crosses, and be obedient carrying to death. This is about giving up our old way of living, old way of earthly attachments, and beginning to accept a new way of living in humbleness, sincerity, and compassionate to one another.

In the presence of the Holy One, the source of all Truth and Wisdom, we are free to make our own decision either to leave everything behind and follow only God, or continually to embrace all earthly comforts with its glory. It is our choice. Today is the feast of Saint Ignatius of Antioch, he said, “Faith is the beginning, and love is the end; and the union of the two together is God.” May the righteous desires always be our Light to lead us to redemption through the union in Christ. Amen

Hôm nay chúng ta học được 3 điều trong các bài đọc về sự công chính. Thứ Nhất,công chính được ban tặng như không qua Đức Tin.Thánh Phaolô nói rằng, tất cả sẽ được cứu rỗi, kể cả tội nhân, nhờ tin vào Đức Kitô, và tin vào công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô. Không ai, không việc làm nào, nỗ lực nào nơi con người có thể tạo nên sự công chính nơi họ. Vì thế đừng tự hào về những việc mình đã làm hay đang làm!

Thứ Hai, công chính thì không ném đá giấu tay. Như cha ông các kinh sư và thông luật đã giết các ngôn sứ, tiên tri rồi lại lập bia tôn kính các ngài. Như các Pharisees thường mời Chúa Giêsu đến dùng bữa, sau đó lại nói xấu và tìm cách giết Người. Cũng thế, trong tương quan giữa con người, đừng vừa làm bạn, lại vừa nói xấu sau lưng, phá hoại danh thơm tiếng tốt của nhau. Đó là lối sống giả hình trước nahn Chúa.

Thứ Ba, công chính là đón nhận con đường thập giá. Chúa Giêsu nói rằng, “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống; không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Đi theo Chúa Giêsu là đi theo con đường thập giá như Người. Công ngiệp của con đường thập giá là cái chết ở cuối đường. Nghĩa là chết đi con người cũ, và sống lại con người mới, là tiếp tục ôm chặt mọi gồng gánh nặng nề trong ngày với lòng yêu thương, là đón nhận sự thật phũ phàng nơi nhau, và tha thứ cho nhau. Nhờ thế, chúng ta được Chúa Giêsu cho sống lại trong vinh quang, được hưởng nguồn vui hạnh phúc ở bên Thiên Chúa Cha muôn đời, cùng với Người.

Vì thế, trước thánh nhan Đấng Thánh, chúng ta chỉ có một lựa chọn. Một là chết đi, bỏ hết mọi sự đàng sau để đi theo Đức Kitô, hai là tiếp tục thuộc về thế gian và ôm trọn những gì đang có vào lòng. Nguyện xin Công Nghiệp Cứu Chuộc của Chúa Giêsu, là tâm điểm của lòng biết ơn, là ánh sáng soi đường, giúp chúng ta biết sống công chính, và tin hoàn toàn vào Phúc Âm của Người, trong mọi ngày đời của chúng ta. Amen.

Pt Gioan Vũ Hiến

© 2015 photevnusa.org