CHỨNG NHÂN

(Chúa Nhật II Thường Niên A)

Đức Giêsu có lần tuyên bố trước dân chúng về Gioan Tẩy Giả: "Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông." (Mt. 11:11) Phúc Âm của Chúa Nhật đầu mùa thường niên xác định điều này về Gioan Tẩy Giả. Sự tuyệt vời của Phúc Âm Thánh Gioan mô tả qua lời chứng của một người phàm đầu tiên nhận biết Đức Giêsu là "Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian." Gioan Tẩy Giả là người đầy ơn Chúa Thánh Thần khi còn trong lòng mẹ đã nhận biết Thiên Chúa của mình. Chỉ qua lời chứng của một người đã nghe và đã thấy, khiến những người lắng nghe có đủ lý do để đi làm môn đệ của Đức Giêsu. Và bằng chứng là môn đệ của Gioan Tẩy Giả đã đến và đi theo Đức Giêsu trước tiên.

Sự phong phú qua lời chứng của Gioan hàm chứa nhiều hình ảnh kỳ diệu, nhiều "dấu lạ", và nhiều mầu nhiệm, mà chính ông phải ú ớ không thể mô tả nổi về Đức Giêsu. Lời chứng của ông đã bao gồm cả một lịch sử ơn cứu độ của dân Do Thái. Đức Giêsu là con Con Chiên Xuất Hành, là Ngôi Lời hướng về Thiên Chúa và là Thiên Chúa từ nguyên thủy. Ngài là Alpha và Omega. Gioan Tẩy Giả đã tóm lược cuộc đời và sứ vụ Tin Mừng của Đức Kitô Giêsu. Mầu nhiệm này được Thần Khí Chúa hé cho ông thấy Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là ánh sáng cho muôn dân. Ánh sáng từ Trời Cao xuống không chỉ mình Đức Giêsu mà sát cánh với Ngài là Thánh Thần ở với Ngài.

Lời chứng của Gioan thật hùng hồn, như sấm xét tỏa sáng trong giây lát được biểu lộ tất cả về Đức Giêsu. Nhưng lạ thay, chỉ qua lời chứng yếu ớt của một người phàm không có bằng chứng gì cả, chỉ dựa trên đôi mắt thấy tai nghe. Gioan đã không giữ khép kín trong tim điều mình biết nhưng đã mạnh dạn làm chứng sự thật bằng đời sống của mình. Lời của người làm chứng chỉ có thể mời kẻ khác nghe và, một là tiếp nhận hai là từ chối dựa trên sự uy tín và tin tưởng về lời và đời sống của người làm chứng.

Qua các thời đại, Giáo Hội luôn mời gọi mỗi tín hữu theo khả năng của mình làm chứng cho Nước Chúa đang hiện diện trong cuộc sống hằng ngày. Mùa thường niên bắt đầu với Gioan Tiền Hô vang vọng giúp cho ta ý thức về phép bí tích Rửa Tội của mỗi người chúng ta và để nhắc nhở mình thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta ý thức quyền năng của Thiên Chúa ở với mình như tấm gương vẫn luôn trong sáng, như Gioan nhìn khi thấy Đức Giêsu khi Ngài tiến về mình. Hãy nhìn với con mắt đức tin và với tất cả con người của mình khi vị chủ tế dâng Mình và Máu Chúa trong thánh lễ: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian ..."

Pt Đắc Cao

© 2015 photevnusa.org