SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG NHẤT

Có bà chủ nhà kia sáng sớm mở cửa trước nhìn ra thấy ba ông râu dài trắng trông dáng tiên ngồi trước sân. Bà không hề quen ai trong số họ nhưng vốn là người nhân từ tốt bụng, bà nói: “Nhìn dáng các ông có lẽ đang đói hoặc khát, vậy mời quí ông vào nhà luôn tiện gặp ông nhà và các con tôi.” Họ đáp: “Cả 3 chúng tôi không thể nào vào nhà bà cùng một lúc được!” “Sao lại thế?” bà ngạc nhiên hỏi lại. Một người giải thích: “Tên tôi là Tình Yêu, ông này là Giàu Sang, còn ông kia là Thành Công. Ông bà hãy quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào.”

Người phụ nữ vào nhà hỏi ý kiến chồng. Ông nói: “Tuyệt thật, đây là cơ hội, chúng ta hãy mời Giàu Sang, ông sẽ ban cho chúng ta nhiều tiền bạc, của cải.” Nhưng người vợ không đồng ý và đề nghị mời Thành Công. Hai vợ chồng tranh cãi một hồi lâu nên cô con gái lớn đề nghị: “Bố mẹ nên mời ông Tình Yêu là tốt hơn cả vì nhà mình sẽ tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.” Rồi họ đồng ý mời ông Tình Yêu vào nhà.

Thần Tình Yêu vừa đứng dậy thì hai vị thần kia cũng đứng theo trước sự ngạc nhiên của người phụ nữ, bà nói: “Tôi chỉ mời ngài Tình Yêu, tại sao 3 vị lại vào cùng? Các vị đã nói không thể cùng vào một lúc được kia mà?” Cả hai ông cùng nói: “Nếu bà chỉ mời Giàu Sang hay Thành Công thì chỉ một người được vào nhưng bà đã mời Tình Yêu nên hễ đâu có Tình Yêu thì có Thành Công và Giàu Sang ở đó

” (lược trích “Chút gì với Chúa” Sr. Nguyễn T. Anh Thư trg. 131)

Cuộc sống con người là một chuỗi những lựa chọn giữa tốt và xấu, giữa thiện và ác. Có lựa chọn mang đến tình yêu và hạnh phúc. Có những lựa chọn mang đến thương đau, hối hận và mất mát. Người Việt-Nam chúng ta có câu: “Bắt cá hai tay” để chỉ những người tham lam, ôm đồm nhiều thứ rồi cuối cùng mất cả.

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu kể dụ ngôn người cha có hai người con với hai thái độ chọn lựa. Đây là một bài học quí giá cho những ai tự nhận mình là người có đạo mà không sống như người có đạo, so với những người khác biết mình là tội nhân và đến với Chúa với thái độ khiêm hạ và làm theo ý Ngài. Quả thật cho dù miệng lưỡi mình có nói nhiều “lay Chúa, lạy Chúa” cách mấy nhưng không phản ảnh lòng mến từ trong tim thì cũng không có giá trị gì trước mặt Chúa.

Đời người có lúc chúng ta từ chối Chúa khi phạm tội, và cũng có lúc ăn năn trở lại với Ngài khi nhận lãnh bí tích Hòa Giải. Thiên Chúa vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi và quên đi lời từ chối “no” những thói hư tật xấu, hoặc một lời hứa suông lúc ban đầu và Ngài chỉ nhớ tới tiếng xin vâng “yes,” hoặc hành động tích cực nơi hiện tại để rèn luyện nhân đức. “Thánh nhân nào cũng có một quá khứ, tội nhân nào cũng có một tương lai.” Ngài phán xét con người theo thái độ hiện tại chứ không phải quá khứ của họ. Sách Đệ Nhị Luật có viết: “Phải chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người, các bạn đừng cứng lòng.”

Phải thay đổi hằng ngày để nên thánh. Thay đổi không phải là hành động dễ dàng vì ai cũng có tật “Thâm căn cố đế” không muốn rời bỏ “comfort zone” cái thói thường quen như tham lam, lẳng lơ, ganh tị, nóng giận v.v… là những thói hư tật xấu đã in sâu trong tâm khảm trong DNA của thân phận làm người, khó mà tránh nếu không chủ ý tập rèn. Trong đời sống đạo, muốn thành công trong việc rèn luyện nhân đức và từ bỏ thói hư tật xấu thiết tưởng phải tìm đâu là diểm chính và đâu là điều phụ thuộc. Đừng quan trọng hóa những điều phụ thuộc bên ngoài mà quên đi diểm chính là cầu nguyện và hành động với lòng mến: mến Chúa, yêu người.

Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta suy nghĩ và nghĩ đến hậu quả của những điều mà chúng ta lựa chọn, đặc biệt là những lựa chọn ảnh hưởng đến không những cuộc sống ở đời nầy mà còn cho đời sau nữa. Cả hai người con trong dụ ngôn Chúa kể đều phạm vào tội đã không vâng lời Cha, nhưng chỉ có một người ăn năn và quay trở lại với Cha và làm theo ý Cha mình.

Thông điệp của Chúa hôm nay thật rõ ràng: nghe ý định của Chúa suông chưa đủ để được rỗi linh hồn. Chúng ta còn phải cộng tác với ý định đó nữa. Nói cách khác, mọi lời hứa của chúng ta đều vô nghĩa nếu không có việc làm đi kèm. Lịch sử cứu độ chúng ta biết Thánh Giuse là cha nuôi của Chúa Giêsu, Đấng nói ít nhưng làm rất nhiều, và đã được cả và Thiên đàng xưng tụng là “thánh cả” trên trời. Nhờ lời cầu bầu của ngài, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết lựa chọn và làm cho đúng với nguyện vọng của Chúa để thăng tiến cá nhân, xây đắp gia đình và giáo xứ.

PT Phêrô Đặng Phi Hùng

© 2015 photevnusa.org