Ban Điều Hành, Nhiệm Kỳ 2015 - 2019


Ban Điều Hành:
Chủ Tịch: Joseph Nguyễn Ánh / Mary Nguyễn Thành Tâm
Phó C.T.: Đaminh Vũ Quốc Anh / Maria Vũ Thị Mến
Thư Ký: Giuse Phạm Thiện / Teresa Nguyễn Hạnh
Thủ Quỹ: Giuse Đào Văn Hóa / Phạm Thị Hảo

Ban Cố Vấn:
(Gồm các vị cựu chủ tịch)
Phaolo Hoàng Ngọc Quý /Anna Hoàng Thị Mỹ Khanh
Micae Nguyễn Kim Khánh
Vincente Trần Văn Luận / Maria Nguyễn Thị Thảo

Các Ban Ngành:
Ban Truyền Giáo
(Bác Ái)
TB: Đaminh Hoàng Thương / Maria Lê Ánh Kelly
Phó Đặc Trách Gây Quỹ: Phêrô Uông Đình Hùng
Phó Đặc Trách Hành Chánh & Kế Toán: Giuse Cao hữu Đắc / Cao Lê Dung
Phó Đặc Trách Tài Chánh: Đaminh Nguyễn Bình An / Ngô Thị Lành
Phó Đặc Trách Kế Hoạch: Joseph Phạm Thể / Anna Phạm Nguyễn Tuy
Ban Mạng Lưới
TB: Giuse Trần Văn Nhật / Madeleine Nguyễn Thị Hồng (Houston, TX)
Phó Ban: Phêrô Đặng Liêu Cần / Maria Đặng Vân (Fl)
Ban Thông Tin/Liên Lạc
Đaminh Vũ Đình Hoàng (Cincinnati, OH) / Theresa Trần Thị lan Hương

Các Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Đặc Trách các Miền
Đông Bắc I: Phêrô Cao Xuân Lý (E. Longmeadow) - Main, New Hampshire, Vermont,
Massachusetts, Indiana, Ohio, Rhode Island, Connecticut.

Đông Bắc II: Phaolô Thân Trọng Cử - 610-439-6967 (White Hall, PA) - New York, Pennsylvania,
New Jersey, Delaware, Maryland, Washington D.C., Kentucky

Đông Nam: Phạm Văn Hòa - 678-863-8921 (Lawrenceville, GA) - Florida, Virginia, Tennessee,
North Carolina, South Carolina, West Virginia, Georgia, Alabama.

Trung Bắc: Phêrô Đặng Phi Hùng - 303-466-7350 (Denver, CO) - Colorado, Illinois, Iowa, South
Dakota, North Dakota, Nebraska, Minnesota, Wisconsin.

Trung Bắc II: Anton Nguyễn Văn Thành / Lucia Hoàng Thị Biên (Michigan)

Trung Nam I: Vincente Đàm Thư / Marguerite Trịnh Diễm Phước (Dallas Texas)

Trung Nam II: Giuse Nguyễn Sĩ Bạch - 281-830-3942 (Houston, TX) - Houston Texas, New
Mexico, Arkansas.

Trung Nam III: Giuse Trần Minh Đoàn (Kansas)- Kansas, Missouri

Trung Nam IV: Oklahoma: Giuse Phan Ngọc Trung / Maria Trịnh Thị Đào - Oklahoma, New
Mexico

Trung Nam V: J. Baptist Nguyễn Anh Tuấn / Maria Đào Thị Chín (Lafayette) - Louisiana,
Mississippi

Tây Bắc: J. Baptist Phạm Ngọc Châu / Julie Võ Thị huệ ((Hillsboro) - Washington, Montana,
Wyoming, Oregon, Idaho.

Tây Trung Phần I: Giuse Cao Hữu Đắc / Cao Lệ Dung (Oakland, CA) - Oakland, Nevada, Utah.

Tây Trung Phần II: Antôn Phạm Trung Điểm / Maria Đỗ Thị Huệ (408-2721806) - San Jose,
Santa Clara, San Francisco,

Tây Nam: F.X. Nguyễn Tấn Hảo & Chị Liễu
Nam Cali (từ Los Angeles tới San Diago CA), Arizona.
© 2018 photevnusa.org