ĐẠI HỘI PHÓ TẾ VIỆT NAM - KỲ VII

Thời gian: 13 – 16 tháng Bẩy, 2017

Địa điểm: St. Jeanne De Lestonnac
      16791 East Main Street
      Tustin, California 92870

Chủ đề: “Ai là Mẹ tôi? Ai là Anh Chị Em tôi?"

Mục đích: Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima.
      Gặp gỡ, Chia sẻ mục vụ, Tạo tình thân ái, Liên kết Huynh Đệ

Ban Tổ Chức: 10161 Bolsa Ave. #105A
      Westminster, CA 92683
      Pt Joseph Nguyễn Ánh - 714-965-0777

Lệ phí ghi danh 3 ngày: $500 (couple); $275 (single); $125 (không cần phòng – single)

Hạn chót ghi danh: 30 tháng Tư, 2017

Chi phiếu hoặc Money Order xin đề Phó Tế Jerry H Đào (gửi về BTC)

 


Du Ngoạn: Thăm viếng các trung tâm truyền giáo, nhà thờ cổ San Juan Capistrano, Christ Cathedral, Crystal Cathedral


Chương Trình Tổng Quát

Thứ Năm ngày 13 tháng 7, 2017

5:00PM: Chào mừng - Kinh chiều - Cơm tối - Giờ tâm tình huynh đệ

Thứ Sáu ngày 14 tháng 7, 2017

6:30AM: Kinh sáng (Thánh Lễ) / Điểm tâm

11:30AM: Trở về trung tâm để ăn trưa

5:30PM: Chầu Thánh Thể - Cơm tối - Giờ tâm tình huynh đệ

Thứ Bẩy 15 tháng 7, 2017

6:30AM: Kinh sáng (Thánh Lễ) - Điểm tâm
Ngày hàn huyên tâm sự về các đề tài sau:

  1. Phó tế tới CHÚA qua Mẹ MARIA kỷ niệm 100 năm FATIMA
  2. Phó tế đối với gia đình
  3. Tình huynh đệ giữa các anh chị em Phó tế hôm nay
  4. Những vấn đề trong nội bộ PTVN

Các đề tài này được chia cho từng nhóm nhỏ để mọi người được phát biểu cảm nghĩ của mình. Trong ngày này sẽ có ăn trưa và giải lao.

5:30PM: Kinh chiều - Cơm tối - Giờ tâm tình huynh đệ

Chúa Nhật ngày 16 tháng 7, 2017

6:30AM: Kinh sáng (Thánh Lễ) - Điểm tâm - (Trả phòng – check out)
11:00AM: THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO (St. Barbara Church ) - Chụp hình - Bế mạc.

© 2017 photevnusa.org