LINH MỤC KHÔNG ĐỒNG TẾ ĐỌC PHÚC ÂM

Câu hỏi nguyên thủy là của một linh mục và liên quan đến linh mục, nhưng các phó tế hiện thời cũng được đảm nhận việc rao giảng trong các Thánh Lễ Chúa Nhật, do đó, câu trả lời có thể áp dụng cho các phó tế. (Người dịch: Pt Giuse Trần Văn Nhật)

ROME, July 30, 2013 (Zenit.org) – Câu trả lời là của Cha Edward McNamara, dòng Chúa Kitô, giáo sư phụng vụ và giám đốc thần học của đại học Regina Apostolorum.

H: Tôi biết rằng một linh mục đồng tế thì có thể đọc Phúc Âm trong Thánh Lễ nếu không có phó tế. Trong trường hợp này, người không phải xin chúc lành của vị chủ tế trước khi đọc Phúc Âm, trừ khi vị chủ tế là một giám mục. Câu hỏi của tôi là: Có thể nào một linh mục đọc Phúc Âm trong Thánh Lễ nếu chỉ có giảng mà không đồng tế trong Thánh Lễ không? Tôi hỏi điều này vì đây là một thói quen trong giáo phận của tôi, vì nhiều giáo xứ chỉ có một linh mục giảng trong nhiều Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, kể cả trong các lễ mà người không chủ tế cũng không đồng tế. Nếu cho phép một linh mục không đồng tế đọc Phúc Âm trước khi giảng trong Thánh Lễ, người này có phải xin chúc lành của chủ tế trước khi đọc Phúc Âm không? – K.D., Toronto.

TL: Có một vài quy tắc đề cập đến câu hỏi này. Chúng ta có thể làm sáng tỏ một số phát biểu của Quy Chế Tổng Quát của Thánh Lễ Rôma (General Instruction of the Roman Missal - GIRM). Trước hết, về người đọc Phúc Âm:

“Số 59: Theo truyền thống, chức năng công bố các bài đọc thì thuộc thừa tác viên, không phải thuộc chủ tế. Do đó, các bài đọc phải được công bố bởi một người đọc sách, và Phúc Âm thì do một phó tế, trường hợp phó tế vắng mặt, thì do một linh mục không phải là chủ tế. Tuy nhiên, nếu một phó tế hay một linh mục khác không hiện diện, chính linh mục chủ tế phải đọc Phúc Âm. Ngoài ra, nếu một thừa tác viên đọc sách thích hợp cũng không hiện diện, linh mục chủ tế cũng phải đọc các bài đọc khác.

“Sau mỗi bài đọc, ai đọc thì người ấy phải tung hô, và giáo dân đáp lại, để vinh danh lời Chúa mà họ đã nhận lãnh trong đức tin và với tâm hồn biết ơn.”

Dĩ nhiên, điều này ám chỉ đến truyền thống Latinh. Trong một số Giáo Hội Đông Phương, việc đọc Phúc Âm được dành cho vị chủ tế vì đại diện cho tiếng nói của Chúa Kitô.

Về phần bài giảng GIRM, Số 66, nói:

Bài giảng thông thường phải do chính linh mục chủ tế ban. Người có thể giao việc này cho một linh mục đồng tế hoặc thỉnh thoảng, tùy theo trường hợp, cho phó tế, nhưng không bao giờ cho một giáo dân. Trong những trường hợp đặc biệt và vì lý do chính đáng, bài giảng có thể được ban bố bởi một Giám Mục hay một linh mục, là người hiện diện trong buổi lễ nhưng không đồng tế.”

Số 59 trên không nói rằng vị linh mục “khác với chủ tế”, người đọc Phúc Âm thì cũng là vị đồng tế, nhưng điều này giả sử rằng đây là trường hợp thông thường. Đọc Phúc Âm là một tác vụ trong buổi lễ, và theo sự hợp lý, ai thi hành tác vụ này phải là một phần tử trong giáo đoàn, tham dự toàn thể buổi lễ, và rước lễ để chu toàn sự tham dự trọn vẹn của mình.

Một linh mục, người giảng trong vài Thánh Lễ, tỉ như, để kêu gọi một sứ vụ nào đó, thường không thể chủ tế hay đồng tế tất cả các buổi lễ. Người cũng không thể trọn vẹn tham dự trong mọi Thánh Lễ như một phần tử của giáo đoàn, bởi vì quy tắc không cho phép rước lễ hai lần trong một ngày cũng được áp dụng cho một linh mục không đồng tế.

Vì lý do này, để tôn trọng sự trọn vẹn tham dự phụng vụ, ý kiến của tôi là người giảng không nên đọc Phúc Âm.

Tương tự, khi “trong những trường hợp đặc biệt và có lý do chính đáng,” một thừa tác viên không phải vị chủ tế sẽ giảng trong mọi Thánh Lễ, có lẽ người này không hiện diện trong toàn thể các buổi lễ. Một lần nữa, người này không phải là một phần tử trọn vẹn của giáo đoàn đó và không nên đọc Phúc Âm.

Trong trường hợp nói trên, người giảng phải tiến đến bục sau khi công bố Phúc Âm. Người này sẽ mặc áo alba và giây stola hoặc áo linh mục (cassock) và giây stola.

Cũng phải đặt vấn đề là nếu điều này “trở nên thông thường.” Chắc chắn là được phép trong nhiều trường hợp, nhưng thi hành thường lệ thì sẽ không phù hợp với tinh thần phụng vụ.

(dịch từ bản chính của Zenit)

© 2015 photevnusa.org