NHỮNG CHIA SẺ, TÂM TÌNH:

Sơ Lược Cuộc Hành Hương Rôma, Lộ Đức & Fatima –- Pt Trần Văn Luận
Hành Hương ROMA- Pt Hoàng Quý
Đức Giáo Hoàng Phanxicô Nhắn Nhủ các Phó Tế
Nhận Xét Về Đại Hội Phó Tế VI
Giáo Dục Con Cái Về Đức Tin Trong Thời Đại Khoa Học Kỹ Thuật Tân Tiến - Pt Hoàng Thương
Số Phó Tế Vĩnh Viễn ở Hoa Kỳ - Pt Nguyễn Mạnh San
Vai Trò Phó Tế - Pt Gioan Vũ Hiến
Các Bậc Lễ Trong Phụng Vụ Công Giáo - Pt Gioan Vũ Hiến biên soạn
Tâm Tình Chia Sẻ "Hành Hương Trong Cuộc Sống" - Pt & Pn Cường Tuyết
Đôi Lời Tâm Tình về Đại Hội V - Dallas - Pt Phạm Thể
Về Chính Thống Giáo Hy Lạp - Pt Gioan Vũ Hiến
"Kỷ Niệm Nào Làm Chúa Thấy Vui Hơn..." - Pt Phêrô Đặng Phi Hùng
Những Đan Viện Meteora, Greece - Pt Gioan Vũ Hiến
Cảm Nghiệm Giữa Sống và Chết - Pt Phêrô Uông Hùng
Lời Nguyện Phó Tế - Lời: Pt Nguyễn Sĩ Bạch, Nhạc: Mạnh Đức
Tiểu Á / Asia Minor - Pt Gioan Vũ Hiến & Phu Nhân
Lời Nguyện Giáo Dân - Pt Giuse Trần Văn Nhật tổng hợp
© 201́8 photevnusa.org