TÀI LIỆU

- Linh Mục Không Đồng Tế Đọc Phúc Âm.
- Bài Giảng của ĐGH trong TL Bế Mạc Đại Hội Giới Trẻ 2013 (Anh ngữ, pdf).
- Nghi Thức Chúc Lành Nhà Mới (dạng pdf, booklet *).
- Nghi Thức Rửa Tội Trẻ Em (song ngữ, dạng pdf, booklet *).
- Nghi Thức Chúc Lành Đôi Đính Hôn (dạng pdf, song ngữ).
- Chầu Thánh Thể (dạng pdf, booklet *).
- Đọc Kinh Giỗ (song ngữ Việt Anh, dạng pdf, booklet *).
- Trao Mình Thánh cho Bệnh Nhân Tại Nhà (dạng pdf).
- Các Nghi Thức Cầu Nguyện Cho Người Qua Đời. (tiếng Việt)
- Vigil Rosary. (lần chuỗi Mai Khôi tại nhà quàn. Anh ngữ)
- Liturgy of the Hours - Office for the Dead.
- Cổ Vũ Ơn Gọi Phó Tế (dạng brochure, pdf) - Pt Nguyễn Sĩ Bạch
* Booklet: Được sắp xếp để in ra thành cuốn sách nhỏ. Chỉ cần "duplex copy" hai trang liền, đóng ở giữa là thành một cuốn sách.
* Các nghi thức nói trên được Pt Giuse Trấn Văn Nhật dịch từ các nghi thức đã được các giáo phận cho phép (imprimatur).
© 2015 photevnusa.org